Takstiger til velforeninger

Flere velforeninger ønsker å samordne levering og montering av takstige for sine medlemmer.

Vi kan tilby :

  • Takstige til alle typer tak med montering.
  • Ønsker hytteeier å montere selv, tar vi mål av taket og leverer nødvendig materiell.
  • Hytteeier trenger ikke være tilstede.
  • Enkel prosess med faste priser.
  • Bilder og dokumentasjon blir tilsendt.
  • Norsk-produserte takstiger produsert av Lobas.
  • Vi har 20 års erfaring med arbeid på tak.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud !

Kontaktskjema for velforening