brannforebygging
VARSLING - FEIING - TILSYN

BRANNFOREBYGGING

01.01.2016 ble ny Forskrift om brannforebygging satt i kraft. Forskriften gjelder for alle byggverk, hytter og fritidsboliger inkludert.

Feiing av hytter og fritidsboliger

Utdrag fra forskriften :

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder plikter for:

a) enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet
b) eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann
c) kommunene til å forebygge brann
d) de som omsetter bærbart brannslokkeutstyr

§ 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Brannvarsling og slokkeutstyr

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Vår montør Mert på oppdrag i Lom

Hvorfor velge oss?

 • LEVERER PÅ HYTTEDØRA, OVER HELE LANDET

  Vi kan levere til hytteadressa.
 • BETAL MED KREDITTKORT, VIPPS ELLER FÅ FAKTURA

  Hos oss skal det være enkelt å handle.
 • NORSKPRODUSERT

  Takstigene produseres av Lobas AS i Lonevåg. Lobas har siden 1947 vært en leverandør byggevaremarkedet i Norge og er kjent for sine kvalitetsprodukter.
 • VI KAN MONTERE STIGEN FOR DEG

  Bestill montering hos oss.
 • KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

  Vi har til enhver tid konkurransedyktige priser.