Takstige til tretak

Vår standardpakke for montering av takstige til tretak kan brukes på alle typer tre, papp, shingeltak osv.

Innfestningen monteres utenpåliggende, og tettes med medfølgende neoprenpakninger.
Selve takstigen kommer i elementer som er 105 cm lange, og er 30 cm brede.

Det er viktig at stigen går forbi pipa, men den trenger ikke gå helt opp til møne på tretak. Kun om du ønsker enklere tilkomst til hele taket.

Husk å mål avstanden mellom sperrene.
Denne finner du ved å se på spikerslaga. Om senteravstanden er mer enn 60 cm er det nødvendig med innfestningskinne på 120 cm, da det er krav til at takstigene skal festes til bærende konstruksjon. Ved montering følg monteringsveileder for takstige for papptak på linken under.

Takstigene og alt tilhørende utstyr er typegodkjent, og i henhold til gjeldende krav og forskrifter.

Om du ønsker å sette bort montering av stige og utstyr, kan vi gjøre det for deg !