Takstige til torvtak

Lobas har utviklet ett eget system for montering av takstige på torvtak.

Systemet består av ett mønebeslag som graves ned i torva, som sammen med vaierstramming gir stabilitet til takstigen.
Takstigen festes derfor bare til torvstokken på hver side, og man trenger ikke feste noe fysisk i taktekkingen under torva.

Selve takstigen kommer i elementer som er 105 cm lange, og er 30 cm brede.

NB ! Mål lengden fra torvstokk og helt opp til møne når du skal beregne lengde på takstigen. 

Takstigen skal festes i torvstokken i ene enden, og i mønebeslaget på toppen, derfor må stigen dekke helet taket opp til møne.

Takstigene og alt tilhørende utstyr er typegodkjent, og i henhold til gjeldende krav og forskrifter.

Om du ønsker å sette bort montering av stige og utstyr, kan vi gjøre det for deg !
Skal den monteres i Hallingdal, Valdres eller Numedal kan du kjøpe montering i nettbutikken. Skal den monteres andre steder ta kontakt, så finner vi en løsning for deg sammen med våre samarbeidspartnere.

Trenger du Feieplatå bak pipa ? Klikk her for tabell.