Takstige til skifertak

Vår standardpakke for montering av takstige til kan brukes til alle typer skifertak.

Innfestningen monteres under skiferen, og festes oppå lekta og skrues ned til sperra.
Selve takstigen kommer i elementer som er 105 cm lange, og er 30 cm brede.

Det er viktig at stigen går forbi pipa, men den trenger ikke gå helt opp til møne på skifertak, om du ikke ønsker enklere tilkomst helt opp.

Takstigene og alt tilhørende utstyr er typegodkjent, og i henhold til gjeldende krav og forskrifter.