Lobas takstige til platetak

Vår standardpakke for takstige til platetak kan brukes på alle typer tak med stålplater, uansett type bølger eller riller.

Innfestningen er universal og monteres under mønepanna.
Selve takstigen kommer i elementer som er 105 cm lange, og har regulerbar bredde fra 25 til 43 cm slik at den kan tilpasses alle typer takplater.
Samme stige og innfestning kan benyttes til alle typer platetak der man har mulighet til å montere innfestningen under mønepanna. Gjelder også f,eks eternitt, alu-plater, alle typer stålplater osv.

NB ! Mål lengden fra takrenna og helt opp til møne når du skal beregne lengde på takstigen. 

Selv om pipa er ett stykke ned på taket, må takstigen gå helt opp til møne i og med at innfestningen monteres under mønepanna.
Det er også viktig å måle avstanden mellom sperrene der stigen skal monteres. Om senteravstanden er mer enn 60 cm er det nødvendig med innfestningskinne på 120 cm, da det er krav til at takstigene skal festes til bærende konstruksjon.

Takstigene og alt tilhørende utstyr er typegodkjent, og i henhold til gjeldende krav og forskrifter.

Om du ønsker å sette bort montering av stige og utstyr, kan vi gjøre det for deg !