Stigebloggen

Takstige på hytta

Hafjell Panorama

VI LEVERER TAKSTIGER TIL HYTTA

Kravet om takstige på hytta er av nyere dato, og er en direkte følge av ny Forskrift om brannforebygging som kom i 2017. Der blir tilsyn av ildsted og feiing av piper på hytter og fritidsboliger lovpålagt, og det er kommunene sitt ansvar at dette gjennomføres. Arbeidsmiljøloven krever tilstrekkelig sikring under arbeid, og du som eier av bygg har ansvaret for å ivareta dette.

Disse nye reglene er nytt for svært mange hytteeiere, og det tar noe tid å få ting på plass. Slik er det også for feievesenet som mange steder får en dobling av bygg i sin arbeidsportefølje. Da tar det fort noen år før alle fyringsanlegg er kartlagt, rutinene er lagt og tilsyn og feiing av fritidsboliger kommer inn  arbeidshverdagen.
Men kravene er der, og tiden er inne for å sette byggene i ny, forskriftsmessig stand med takstige på hytta.

Det varierer noe rundt om i landet hvor langt kommunene og feiervesenet er kommet i denne prosessen. I Nord-Aurdal kommune f. eks, har de implementert dette godt inn i byggesak i kommunen. Ferdigattest blir ikke utskrevet før det kan dokumenteres at det er montert godkjent takstige.

Takstige Hafjell

LØNNSOMT Å GÅ SAMMEN OM TAKSTIGE

Hytteeier Tor Bjærum er strålende fornøyd med å få ordnet takstige på hytta, nå kan feieren bare komme.
Hytteeier Tor Bjærum er strålende fornøyd med å få ordnet takstige på hytta, nå kan feieren bare komme.

Mange Velforeninger velger nå å gå sammen for å få løst montering og levering av takstige på hytta. Storstøllia Velforening i Nord Aurdal er en av de. Den nybakte hytteeieren som manglet ferdigattest måtte få dette i orden raskt, og fikk med seg velforening-styret og resten av de etablerte hytteeierene.
Sammen er vi sterkere er det noe som heter, og det gjelder jo selvfølgelig også når man henter inn tilbud.

Storstøllia valgte Stiger til tak som leverandør på bakgrunn av fornuftige priser og tillitt til bedriften.
De fleste hyttene i området er med torvtak, som det ofte er i nyere hyttefelt. Lobas på Osterøy utenfor Bergen produserer utstyret som blir brukt på torvtak.
Pristilbudet var trinnvis, slik at jo flere hytteeiere som meldte seg på, jo rimeligere ble det. Og Stiger til tak fikk samlet mer jobb på samme sted, så dette er en vinn vinn situasjon.

Velforeningstyret distribuerte tilbudet ut til alle medlemmer, og hver enkelt hytteeier meldte seg på selv til Stiger til tak. Faktura og dokumentasjon ble sendt ut til hver enkelt i etterkant av montering.

Ca 40 av 60 medlemmer som valgte å nytte seg av samletilbudet i denne omgang. Nå er takstigene montert, og hytteeierene i Storstøllia kan bruke tiden sin på andre, mer givende ting.

Fordeler med å bestille takstige på hytta samlet

  • Tidsbesparende
  • Rabatterte priser
  • Lik løsning for alle i vellet
  • Raskt og enkelt
Hafjell Panorama
I Hafjell Panorma ble det montert en hel del takstiger i høst, og vi skal tilbake til våren.

Ta kontakt for en prat om takstiger til ditt hyttevel eller nabolag

"*" obligatorisk felt

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
HMS stiger til tak sikringsline
Bjørn Ove på dagens 5. tak, klar for montering. HMS og sikring er viktig.