Stigebloggen

Stålprisen til nye høyder

Stålprisen til nye høyder

Byggebransjen, og ikke minst sluttkundene, sliter med voldsomme prisøkninger, og stålprisene er ingen unntak. Det siste året har stålprisen steget betraktelig, og vi ser denne høsten ett rekordhøyt nivå. Det samme gjelder leveringstiden på råvarestål.

Grunnen til den voldsomme økningen i både pris og leveringstid, er sammensatt. Damkollaps hos jernmalmprodusent i Brasil i 2019, lavere utskipning fra Australia som alene normalt utgjør 60 % av verdens jernmalmeksport, svært høy importgrad av jernmalm i Kina, og generelt sett svært høy etterspørsel påvirker dette. I tillegg har råvareprodusentene på sin side redusert produksjonen i 2020 som følge av pandemien, og sjøfrakt-ratene har eksplodert pga. den høye etterspørselen.

Økte priser på Takstiger og Snøfangere

Tilgang og pris på råvaren stål er essensielt i produksjonen av takstiger og snøfangere, og avgjørende for totalkostnad på produksjonen. Våre produsenter blir i stor grad påvirket av den høye stålprisen, men har klart å holde tilbake store prisoppganger, helt frem til nå.

Med dette som bakteppe ser produsentene våre Lobas og TB Taksikring seg nødt til å følge markedet og justere prisene sine opp. Dette betyr en kraftig prisjustering nå i høst på ca 25 % på alt av deler og utstyr til takstiger og snøfangere. Det er også utfordrende med tilgang på råvarer som kan gi forsinket produksjon og leveringsdyktighet. Her gjør produsentene en kjempejobb med å ligge foran gjøre sitt beste for å være leveringsdyktige.

Stiger til tak holder seg levedyktige

Stiger til tak ligger også foran og bygger lager, og vi har gode relasjoner til produsentene slik at vi sammen har klart å finne alternative løsninger der det må til. Dette gjør oss klare å levere til den økende etterspørselen det er for varene i vårt segment.

Vi har fortsatt varer på lager som er kjøpt inn før prisoppgang, og leverer dette ut til gammel pris. Vi forventer en prisoppgang på ca 25 % ut til kunder i månedskiftet september/oktober.

Har du spørsmål til oss ?

  • Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
  • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.