Stigebloggen

Slik beregner du din snøfanger

Beregning av snøfanger

Snøfanger er oftest løsningen om du har utfordringer med at snø og is raser fra hustaket ditt. Du har lov til å montere snøfanger selv, men det krever at utstyret er riktig montert etter produsentens monteringsveiledning, og at det er dimensjonert og beregnet riktig i henhold til utstyrets egenskaper. 

Krav til snøfangerutstyr

Når det gjelder krav til snøfangerutstyr så er det ikke selve utstyret som har kravet, men dokumentasjon av utstyrets egenskaper. Det vil si at du ikke har mulighet til å lage utstyret selv, eller bruke utstyret uten dokumentasjon. I tillegg heter det seg fra Byggforsk at “dimensjonering av snøfanger og system for innfestning skal dokumenteres med tegninger og beregninger”. I denne artikkelen forklarer vi deg hva som skal til for å beregne snøfangere.

Steg 1: Ta riktige mål 

For å gjøre beregninger til snøfangerutstyr må ha korrekte mål av taket ditt. For mange stopper prosessen allerede der, da man ikke har lyst til å gå opp på taket for å måle. Det beste er å ta fysiske mål selv, men du kan også bruke hustegninger eller digitale måleverktøy i kartløsningen til finn.no / 1881.no.

Denne informasjonen trenger du: 

  • Kantmål på alle husets takflater, både lengde og bredde. 
  • Takvinkel på alle tak, også arker. 
  • Taktype / produsent, og i noen tilfeller lekteavstand. 
  • Kommune og høyde over havet. Brukes til beregning av snølast i ditt område.

Korte snøfangere over inngangsparti bør ikke brukes

Det kan være fristende å spare tid og penger ved å kun montere snøfanger over f.eks. inngangsparti. Slik løsninger bør ikke brukes. Som illustasjonen viser vil korte snøfangere få betydelig mye større belastning enn kontinuerlig snøfangere. Monteres snøfanger kun på en side av taket, vil taket med stor sannsynlighet også bli utsatt for skjevbelastning. Kilde her

En hytte på Geilo får montert snøfangere av våre montører Bjørn Ove og Per Jonas. 

Steg 2: Beregning av konsollavstand og snølast

Snøfangerutstyr består av to hoveddeler, konsoller, som er braketter som festes til taket, og gelenderrør som festes mellom konsollene. Det er to måter å regulere hvor mye en snøfanger tåler, avstand mellom snøfangerkonsollene og antall rader på taket. Er taket under 6 meter fra takrenne til møne, er det normalt at man klarer seg med 1 rad. Er avstanden mer enn 6 meter bredt, er det alltid flere rader. 

Beregnet konsollavstand kan variere fra 30-100 cm avhengig av snølast, taktype (friksjon) og antall/avstand mellom radene. Reèl konsollavstand er det til slutt f.eks bølgeavstanden i taksteinen som avgjør, da konsollene må ligge godt nederst i bølgen. Konsollavstand må alltid være lik eller mindre enn beregnet konsollavstand.

Hvor mye snøfangeren må tåle er avhengig av mengde snø der bygget står, altså stedets teoretiske snølast. Tabell over kommunens snølaster samt formel for utregning finner du i Byggforskseriens Byggdetaljer 471.041 Snølast på tak, dimensjonerende laster. Sintef har også utarbeidet et Byggforskblad som omhandler dimensjonering og innfestning av snøfanger, i Byggdetaljer 525.931.

Noen produsenter har også utarbeidet egne tabeller eller diagram for beregning av snøfanger, som kan være nyttige hjelpemidler.

Steg 3: Utstyr til ditt tak 

Ønsker du å montere snøfanger selv, finner du utstyret til ditt type tak i vår nettbutikk. Vi har valgt ut utstyr som er enkelt å montere, opp mot pris og kvalitet i forhold til de ulike taktypene.  Stiger til tak lagerfører og monterer norskprodusert snøfangerutstyr fra Lobas og TB taksikring

Her finner du monteringsvideo for snøfanger fra TB Taksikring som ligger på YouTube.

Hjelp til beregning av snøfangerutstyr

Vi anbefaler at du sender inn informasjonen fra Steg 1 til oss, så gjør vi beregningsjobben for deg. Da får du dokumentasjon av beregningsgrunnlag, skisse for plassering og utstyrsdokumentasjon som en del av leveransen når du kjøper snøfanger hos oss, lastet opp i Boligmappa.

Stiger til tak tilbyr montering av snøfanger på alle typer tak over hele Østlandet. Vi monterer på bolighus og hytter, og næringsbygg.

Kontakt oss om snøfanger

  • Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
  • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.