Stigebloggen

Krav til snøfanger på bolighus

FORDELEN MED SNØFANGER PÅ BOLIGHUS

Når våren for alvor melder sin ankomst og vi kan endelig se frem mot en snø- og isfri tid, er det lett å glemme vinterens bekymringer over snø og is som raser fra taket, eller snømåking av tak som må gjøres. Men det er nettopp når  du har snøfritt tak at du har mulighet til å løse problemet.

Snøfanger er oftest løsningen dersom du har utfordringer med at snø og is raser fra taket ditt, eller at du er bekymret for at det kan skje. Fordelen ved snøfanger er mange:

 • Snøfanger hindrer at snø og is som sklir ned fra taket kan skade taket ditt, som vindskibord, takrenne, gradrenne eller takstige.
 • Snøfanger hindrer skader på andre eiendeler rundt huset ditt som f.eks. bilen som står parkert eller grillen på terrassen.
 • Snøfanger hindrer skade på barn og voksne som oppholder seg rundt hus og garasje, som kanskje er den viktigste grunnen til å få montert snøfanger.

KRAV TIL SNØFANGER PÅ BOLIGHUS

De potensielle konsekvensene av snøras og istapper som faller ned er ansett som såpass store, at Byggteknisk forskrift ( TEK 17 ) setter krav til huseier om å gjøre tiltak for at dette ikke skal skje. Det er faktisk slik at skulle uhellet være ute, at en fotgjenger, bil eller bikkja til naboen blir truffet av en istapp eller begravd i et snøras, kan huseier få erstatningsansvar dersom en er eller burde vært klar over faren.

Dette sier forskriften:

“Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.”

DIMENSJONERING AV SNØFANGERUTSTYR

Du kan fint montere en snøfanger selv, eller vi kan gjøre det for deg, men det er nødvendig at du ber oss om hjelp for å sikre riktig utstyr. Det er en del faktorer som avgjør hvilke type snøfanger som skal brukes, hvordan den skal monteres, om det holder med en eller to rader på taket, og hvor tett festekonsollene skal sitte. Vi trenger følgende opplysninger for å beregne din snøfanger:

 • Adresse for bolig – for å beregne snølast
 • Husets takvinkel
 • Taktype
 • Lengde og bredde på taket
 • Ønsket farge på snøfanger

STIGER TIL TAK MONTERER SNØFANGERE

 • Befaring ved behov
 • Beregning av utstyr
 • Levering av utstyr hjem til deg
 • Montere snøfanger for deg (i visse områder)
 • Dokumentasjon og FDV

Kontakt oss om snøfanger

 • Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
 • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.