Stigebloggen

Finnes det takstige til torvtak, og trenger jeg det?

Takstige til torvtak, Stiger til tak

FLERE GRUNNER TIL Å MONTERE TAKSTIGE PÅ TORVTAK

Da reglene om offentlig feiing av piper på hytter ble innført i 2017, ble det høyaktuelt å montere takstiger på hyttetak, også på hytter med torvtak. Mange lurer på om man faktisk trenger takstige på torvtak, og om det finnes en godkjent løsning. Og ja, det gjør det. 

  • Den enkleste og beste måten å sikre en god adkomst til taket og pipa er ved å montere en takstige, også på torvtak. Det kan variere noe lokalt rundt om i landet hvorvidt det stilles krav fra feier om montering av takstige på torvtak. Noen feiere er helt klare i sitt svar, og noen er mer vage, og det kan skape forvirring for hytteeierne. Vår anbefaling er at det alltid er lurt å montere takstige for å ferdes trygt på taket, året rundt. På fine tørre sommerdager er det ikke noe problem å gå på et torvtak dersom det ikke er for bratt eller høyt. Det man da ikke tenker på er at et torvtak også kan være sleipt og glatt når det regner, når det er rim og frost, eller kanskje bare morgendugg i gresset. Og det kan være nettopp en slik dag du, feieren eller brannvesenet skal opp på taket ditt.
  • Når man skal opp på et tak, er det mest risikofylt når man går fra stigen og over til taket. Har man montert en takstige på taket, kan man bruke takstigen til å holde seg i, for en sikker overgang.
  • Trenger du å få gjort vedlikeholdsarbeid på taket ditt, blir taket omgjort til en arbeidsplass. Da er det viktig å sørge for at den arbeidsplassen er trygg, og at jobben kan utføres forsvarlig. En takstige er godkjent for å feste fallsikringsutstyr i, slik at man kan bevege seg sikkert rundt på taket med et godkjent forankringspunkt for sikkerhetsselen.

HVORDAN MONTERE TAKSTIGE PÅ TORVTAK?

Vi får ofte spørsmål om hvorvidt taket er like tett etter at takstige er montert. På et torvtak blir takstigen kun festet i torvholdstokkene på hver side av taket, og i toppen blir det montert en bøyle som ligger på selve taket under torven, men ikke festet. På denne måten blir det ikke tatt noen hull i taket, og problematikken rundt tett tak blir godt ivaretatt.

Takstige torvtak, hovedskisse
På skissen ser du hvordan en takstige monteres på torvtak.

VIDEO - SLIK MONTERER DU LOBAS TAKSTIGE PÅ TORVTAK

STIGESIKRING TIL TORVTAK

I tillegg til takstige skal man også sørge for at tilkomststigen er sikret i toppen. En torvstokk kan være både våt og sleip. På torvtak løses dette med å montere en stigesikring på torvholdstokken, som sikrer stigen for å gli ut sideveis.

Vi har utviklet en helt egen stigesikring for torvtak, der stigesikringen kan festes rett i torvstokken.

Kontakt oss for en prat om takstiger til torvtak

  • Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
  • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.