Fallsikring

Ettermontering av fallsikring

Fallsikring, person bruker fallsikring på enden av taket.

Ettermontering av fallsikring på næring- og offentlige bygg.

Hvorfor fallsikring?

Arbeid i høyden utgjør en betydelig risiko. Å sikre arbeidstakernes sikkerhet skal være høyeste prioritet, og ettermontering av fallsikring på industri, næring og offentlige bygg spiller en viktig rolle i å minimere faren for fallulykker. Denne artikkelen utforsker betydningen av ettermontering av fallsikring og gir en oversikt over de viktigste aspektene som må vurderes under prosessen.

Hvorfor ettermontering av fallsikring? Mange eldre bygg ble opprinnelig konstruert uten tanke på moderne fallsikringsstandarder. Ettermontering av fallsikring er derfor avgjørende for å oppgradere eksisterende bygg og sikre en trygg arbeidsplass. Ved å installere egnet fallsikringsutstyr kan bedrifter beskytte arbeidere mot fallulykker og overholde gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Risikovurdering: Før ettermontering av fallsikring på industribygg er det viktig å gjennomføre en grundig risikovurdering. Dette innebærer identifisering av potensielle fallfarer, vurdering av arbeidsmiljøet og identifisering av egnet fallsikringsutstyr. En grundig risikovurdering vil danne grunnlaget for utvikling av en effektiv og skreddersydd ettermonteringsløsning.

Fallsikring, på båndtekket tak. Devoldfabrikken i Ålesund.
Fallsikringswire, 90 graders vinkel på papptak.

Valg av fallsikringsutstyr:

Det finnes forskjellige typer fallsikringsutstyr som kan ettermonteres. Valget av fallsikringsutstyr avhenger av spesifikke behov og krav til arbeidsmiljøet. Det er viktig å velge utstyr som oppfyller relevante sikkerhetsstandarder og passer til byggets struktur og funksjonalitet.

Installasjon og opplæring: Ettermontering av fallsikring bør utføres av kvalifiserte fagfolk med erfaring innen fallsikringsløsninger. Installasjonen må følge produsentens anbefalinger og eventuelle bransjespesifikke retningslinjer. SFS som vi leverer skal monteres av sertifiserte montører.

Samtidig er det viktig å sørge for at alle ansatte som vil arbeide i høyden etter ettermontering, får tilstrekkelig opplæring i bruk av fallsikringsutstyr og de tilhørende sikkerhetsprosedyrene.

Regelmessig inspeksjon og vedlikehold:

Etter at fallsikring er ettermontert, er det viktig å implementere et system for regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyret. Dette sikrer at fallsikringsutstyret forblir i god stand og fungerer som det skal. Inspeksjonene bør omfatte kontroll av festepunkter, liner, gelendere og andre komponenter for eventuelle skader eller slitasje.

Konklusjon: Ettermontering av fallsikring på industribygg er en nødvendig investering for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og overholde sikkerhetsforskrifter. Ved å gjennomføre grundige risikovurderinger, velge riktig fallsikringsutstyr, utføre korrekt installasjon og gi tilstrekkelig opplæring, kan bedrifter skape et tryggere arbeidsmiljø i høyden. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold sikrer at fallsikringsutstyret fungerer optimalt over tid, og bidrar til å opprettholde en kontinuerlig sikkerhetskultur.

Vil du ha mer informasjon, finner du det HER.

Fallsikring festet på båndtek, klar til feste av wire.

Kontakt oss om fallsikringssystemer

"*" obligatorisk felt

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til at innsendt informasjon blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.