Stigebloggen

Dette må du tenke på når du skal montere takstige selv!

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om det er lov å montere takstigen selv. Det korte svaret på det er ja, men det er noen ting du må ta hensyn til før du setter i gang.

Behovet for montering av takstige har blitt spesielt aktuelt de siste årene etter at mange har fått krav om takstige på hytta. Mange liker å gjøre ting selv på hytta, og vi får ofte spørsmål om man som privatperson har lov til å montere takstigen selv. 

Som privatperson har du lov til å montere takstigen selv, så lenge du bruker typegodkjent utstyr, og følger produsentens monteringsanvisning. Med typegodkjent utstyr menes utstyr som er testet og godkjent for formålet, og her i landet har vi flere gode norske produsenter som oppfyller disse kravene. Men det betyr altså at du ikke har lov til å bygge din egen stige i tre eller bruke mønebøylestige, som ble brukt av mange tidligere. 

Når du skal montere takstige på hus eller hyttetak, må takstigen gå fra takrenne og godt forbi pipa. Feieren, eller brannforebyggeren som det nå heter, skal stå på “baksiden” av pipen med møne i ryggen, når han arbeider. Takstigen skal festes i bærende konstruksjon, som vil si at du må helt ned i sperrene med innfestingen. For takstige til torvtak løses innfestningen med en vaier, slik at man unngår å skru hull i membranen. 

Vær også oppmerksom på pipens høyde. Dersom pipen er høyere enn 120 cm på baksiden, er det krav til feieplatå eller pipeplattform som feieren kan stå på. Feierens arbeidshøyde skal ikke overskride 120 cm. I tillegg skal det monteres stigesikring, for å sikre en sikker overgang mellom stigen fra bakken og over på taket. 

Du kan se våre monteringsvideoer eller laste bruksanvisninger for montering av takstige her. Og har du spørsmål om montering hjelper vi deg gjerne over telefon eller chat, om du står fast. 

Kontakt oss om takstiger

  • Ved å sende inn dette skjema samtykker du at innsendt skjema blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.
  • Accepted file types: jpg, pdf, png, Max. file size: 15 MB.