Snøfanger til papp og shingeltak (5)

Snøfanger til platetak (11)

Snøfanger til takstein (7)

Snøfanger til tretak (4)