ETTERSYN:
Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/
defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

Link til PDF av monteringsveiledningen.

FELLES FOR ALLE PIPEPLATTFOMER

 

Det er et krav at innfestebøylene festes i en innfesteskinne.

Når plattformen står oppslått, skal den sikres med kjetting mellom
vertikal støtte og horisontal plattform.

De to klemlabbene og festeplaten i plattformens forkant er
montert fra fabrikk. Klemlabber justeres slik at de griper om
skorsteinen.

Før plattformen skrues fast, må den tilpasses. Den vertikale støtten
skal stå mest mulig parallelt med skorsteinen. Det horisontale plattået
skal ligge mest mulig horisontalt.

Det er justeringsmulighet både horisontalt og vertikalt.

PP-82 T / PP-130T
Horisontal justering: 940 – 1340 mm / 1600 – 2100 mm
Vertikal justering: 580 – 850 mm / 1100 – 1600 mm

Når plattformen ikke er i bruk kan den slåes sammen og
legges ned på taket.

SAMMENKOBLING AV PIPEPLATTFORM

Innfestebøylene skrues til bøyel på plattform med 2 stk
8 x 20 mm sekskantskruer m/mutter

1. Innfeste til tegl-, betong- og skifertak: PP S-403 T-I

Sett på plass avstandsholder. Beregnet for 23 mm tykkelse
på lekt. Ved tykkere lekt må ekstra forhøyningsbeslag benyttes.

Legg innfesteskinnen i avtandsholder og skru fast i taksperre med
6,5 x 80 mm treskrue.

OBS! Pass på å treffe mest mulig midt i sperren. Minst 30 mm av
skruen må ned i sperren!

Fest låsebeslag til innfestebøylene med 8×20 mm skruer…

Takstige til takstein, innfesting

Legg innfestebøyler med låsebeslag inn i innfesteskinnen og vri på
plass låsebeslagene (se bilder innfelt). Skru fast skruene.
Se til at innfestebøyler ligger i bølgebunnen på stein.

2. Innfeste til diverse platetak – se tabell

På øverst lekt der innnfestebøylene skal skrues fast, må innfesteskinne
festes med 6,5 x 80 mm treskruer. Dersom lekten er høyere en innfesteskinnen
må firkant skiver legges under skrupunktene.

OBS! Pass på å treffe mest mulig midt i sperren. Minst 30 mm av
skruen må ned i sperren! Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre
skruer benyttes.