[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-1j46ay3′]

Monteringsveiledning for takstige

Link til PDF av monteringsveiledning for takstige
[/av_textblock]

[av_four_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-1hmjkrv’]
[av_heading heading=’TIL DE FLESTE TAKTYPER’ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-58l3m3′][/av_heading]
[/av_four_fifth]

[av_four_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-1ek7b8b’]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-1chfwsr’]
ETTERSYN:
Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle
skader/ defekter. Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler
skiftes ut. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen
[/av_textblock]

[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/42.jpg’ attachment=’2273′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-1b46xmz’][/av_image]

[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/43.jpg’ attachment=’2274′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-195hhu3′][/av_image]
[/av_four_fifth]

[av_one_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-188nftn’]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/side-img.jpg’ attachment=’2263′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-16rdsbv’][/av_image]
[/av_one_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-147p163′]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-13njq23′]

1. SAMMEN MONTERING AV REGULERBAR TAKSTIGE

Stigene monteres sammen (Se fig 1.1). Se til at vangene er parallelle og at stigen har
riktig bredde før skruene i trinnet dras til.

Stigeseksjonene legges på taket og kobles sammen med 8 x 20 mm sekskantskruer
rustfri, som går gjennom vangene og et koblingsbeslag (se fig 1.2).

2. FELLES FOR ALLE TAKSTIGER VED MONTERING

Dersom flere stigeseksjoner monteres i rekke, skal disse sammenkobles. Det er en
forutsetning at en stigerekke øverst festes ved hjelp av innfesteskinne og festebøyler,
og nederst ved hjelp av låsebøyler. Ved monteringen anbefales det å benytte skruedrill
med pipe. Det er viktig at stigen plasseres slik at nederste trinn er så nær raften som
mulig. Dette for at det skal være enkelt å gå fra adkomststigen og over på takstigen.
Ved å variere overlappen mellom to stiger kan en lett tilpasse totallengden.
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-10k2iqz’]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/50.jpg’ attachment=’2275′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-z41g6z’][/av_image]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-yaqx8b’]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-w6fkwr’]

3. TEGL, BETONG OG SKIFER (Typegodkjenningsnr. 89/92)

3.1 2 låsebøyler hektes over taklekten på nederste stein der hvor nedre ende av stigens vanger vil komme. Låsebøylene skal ligge ibølgebunnen på taksteinen. (fig. 3.1)

3.2 Taksteinene legges videre oppover taket til en er kommet til den høyden der
innfesteskinnen skal monteres.

3.3 Stigene monteres sammen. (Se punkt 1)

3.4 Innfesteskinnen plasseres slik at dette passer med plasseringen av stigen. Innfesteskinnene monteres ved hjelp av avstandsholdere. Avstandsholderen er beregnet
for 23 mm lekttykkelse. Ved tykkere lekter må ekstra forhøyningsbeslag benyttes i tillegg. Avstandsholder legges ned mot lekt over taksperre og innfesteskinne legges i avstandsholder og skrues til taksperret ved hjelp av 6,5 x 80 mm rustfrie treskruer. (fig. 3.2 og 3.3). Når innfesteskinne 125 cm brukes, skal det være 2 skruer i hver ende.

3.5 Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperret. Det er et krav at skruen får godt feste i sperret! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret. Ved tykkere
undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.

3.6 Legg festebøylene over innfesteskinnen og vri låsebeslaget fast ned i innfesteskinnen,
skru fast skruen. (fig. 3.2 og 3.3) Påse at festebøylene ligger i bølgebunnen.
Det er anbefalt at en kapper bort knastene på undersiden av taksteinen for å få en
bedre tilpasning der festebøylene kommer ut på taket.

3.7 Festebøyler og stigevanger monteres sammen med 2 stk. 8 x 20 mm sekskantskruer rustfri i hver festebøyle.

3.8 Stigen festes i nedre ende ved at låsebøylene skrues til vangene ved hjelp av 2 stk.8 x 20 mm sekskant- skruer rustfri.

3-1 Skifer uten opplektning

3.1.1 2 låsebøyler plasseres på nederste stein og skrues til undertaket der hvor nedre ende av stigens vanger vil komme. 2 stk 6,5×38 mm treskruer. Innbyrdesavstand må passe
med stigebredden.

3.1.2 Skiferen legges videre oppover taket til en er kommet til den høyden der
innfesteskinnen skal monteres.

3.1.3 Stigene monteres sammen. (Se punkt 1)

3.1.4 Festebøylene skal skrues til en innfesteskinne. Innfesteskinnen plasseres slik at dette passer med plasseringen av stigen. Bøylene skal ligge under skinnen.

3.1.5 Innfesteskinne skrues fast til taksperre med rustfrie, selvborende skruer
6,5×80 mm – 2 stk på hver side. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperret.
Det er et krav at skruene får godt feste i sperret! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.
3.1.6 Når festebøylene er riktig plassert (se fig 3.6), skrues de fast ved hjelp av to borskruer
6,3 x 25 mm i hver. Skruene går igjennom skinnen, bøylen og ned i undertaket.

3.1.7 Festebøyler og stigevanger monteres sammen med 2 stk 8 x 20 mm
sekskantskruer med mutter

3.1.8 Stigen festes i nedre ende ved at låsebøylene skrues til vangene med
2 stk 8 x 20 mm sekskantskruer med mutter
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-uf7zm3′]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/45-1.jpg’ attachment=’2282′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-svrobv’][/av_image]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-riw7a3′]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-q0sbtn’]

4 PROFILERTE PLATETAK

4.1 Stigens plassering må bestemmes før takplatene legges. En må beregne og måle opp slik at innfesteskinnene plasseres riktig og kan gjenfinnes etter at platene er montert. På øverste lekte hvor festebøyler skal skrues fast, må det monteres innfesteskinne for forsterkning. Dersom lekten er høyere enn innfesteskinnen må medpakket firkantskiver legges under skinnen i skrupunktene.

4.2 Innfesteskinnen monteres over lekten og skrues fast til taksperret med rustfrie, selvborende skruer 6,5×80 mm. (fig. 4.1 og 4.2) Se krav punkt 3.5.
Når innfesteskinne 125 cm brukes, skal det være 2 skruer i hver ende.

4.3 Takplatene legges. Stigene monteres sammen. (Se punkt 1 og 2).

4.4 Takstigen festes øverst med 2 festebøyler (skal ligge i bølgebunnen på plateprofilen).
Disse festes øverst med rustfrie, selvborende skruer 5,5 x 38 mm som
skrues gjennom takplaten og ned i innfesteskinnen. Festebøylene må ha samme innbyrdes avstand som stigevangene og ligge i bølgebunnen. Nederste ende på festebøylene skrues til trelekt med 6,5 x 38 mm rustfrie treskruer. Hull må forbores i takplate og trelekt. Husk gummipakning mellom bøyle og takplate, under alle skrupunktene. Festebøyler og stigevanger monteres
sammen med 2 stk. 8×20 mm sekskantskruer rustfri i hver festebøyle.

4.5 Flere stigeseksjoner kobles sammen. (Se punkt 1 og 2).

4.6 Litt over nedre ende av stigen og i samme bølgebunner, må det monteres 2 låsebøyler (Se figur 4.3). Vinklene må stå på innsiden av vangene. Låsebøylene skrues i begge ender til trelekt med 6,5 x 38 mm rustfrie treskruer. Hull må forbores i takplate og trelekt. Husk gummipakning mellom takplate og bøyler. Stige skrues fast til vinklene med 2 stk M8x20 rustfri sekskantskrue.
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-2dcr17′]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/51.jpg’ attachment=’2284′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-lxeh0r’][/av_image]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-kvp3a3′]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-jfesxn’]

5 SHINGEL / PAPPTAK

5.1 Taket tekkes ferdig. Man må være sikker på å lokalisere taksperrene, slik at
festebøylene kan skrues i disse.

5.2 Der hvor øverste ende av stigen skal komme, monteres en innfesteskinne
med festebøyler (fig. 5.1). NB! Husk neoprenpakning under festebøylene
der skruene skal gjennom. I ugunstige tilfeller, f.eks. der en skrue vil
komme mellom to shingel-tunger, kan en ekstra neoprenpakning limes
under for å utjevne høydeforskjellen. Skinnens ytre festebøyler plasseres over
taksperre og skrues fast ved hjelp av 3 stk rustfrie, selvborende skruer 6,5×80
mm. Se krav pkt.3.5.

5.3 De midtre festebøylene føres inn på skinnen og skinnen føres inn i de ytre
bøylene. Skinnen skrues fast til de ytre bøylene med 2 stk 6,3×25 mm rustfrie
borskruer (fig. 5.1). Skruene skal ikke treffe de avlange hullene , men
bores gjennom skinnen

5.4 Stigevangene skrues til de midtre bøylene med 2 stk sekskantskruer M8x20
m/mutter, og bøylene skrues fast i skinnen med 1 stk 6,3×25 mm borskrue for
å låse stigens posisjon (fig. 5.1). Skruene skal ikke treffe de avlange hullene,
men bores gjennom skinnen

5.5 Flere stigeseksjoner kobles sammen. ( Se punkt 1 og 2)

5.6 Nedre ende av stigen skrues til taket med 1 stk 6,5×38 mm rustfri skrue i hver vange. Husk neoprenskive under skru-hullet (fig 5.2).
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-hureq3′]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/47-1.jpg’ attachment=’2286′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-g6j763′][/av_image]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-ehgc7v’]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-d6bnyz’]

6. PLANNJA ROBUST, ICOPAL DECRA og STRATOS, ISOLA POWERTEKK og TYRI

6.1 Monteringen starter ovenfra. (Se forøvrig leggeanvisning til takpannen.)
Stigevangene skal ligge i bunnen av panneprofilene. Eget bilde for TYRI

6.2 Pannene legges ovenfra og nedover. Hopp over panneraden der innfesteskinnen
skal monteres, og legg neste pannerad løst på.

6.3 Koble sammen de todelte innfestebøylene som vist, og før de inn i skinnen.
Takstigebøylene hektes inn på innfestebøylene(hull i bøyle må hektes inn
på tapp i innfeste). Skinne og bøyler legges ned slik at bøyler ligger i pannebunnen.
Lekten som bøylene ligger over må ha en bredde på ca. 62 mm,
eventuelt kan en påforing legges på lektens øvre kant. Skinne og bøyler
trekkes oppover slik at bøylene strammer mot platen, og skinnen skrues
fast til taksperrene med rustfrie, selvborende skruer 6,5×80 mm. Når 125 cm
skinne brukes må det være 2 skruer i hver ende. Minimum 30 mm av skruen
må gå ned i sperren. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.
Pannene legges over innfesteskinnen og skrues/spikres på begge sider av
bøylene.

6.4 Deretter legges takpannene nedover til der hvor nedre ende av stigen vil
komme.

6.5 Stigene monteres sammen. (Se pkt 1 og 2).

6.6 Festebøyler og stigevanger monteres sammen

6.7 Nederste ende av stigen låses mot taket ved hjelp av 2 låsebøyler. Disse
monteres ved at pannen ovenfor løftes opp, bøylene føres under og hektes
over lekten. Også her må lekten påfores til 62 mm bredde.
Bøylene plasseres under vangene med vinkelen på innsiden av vangene,
og skrues fast ved hjelp av 2 stk. 8 x 20 mm sekskantskruer rustfri. Platene
skrues/spikres på begge sider av bøylene.
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-a5op7v’]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/48-1.jpg’ attachment=’2287′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-99x0dn’][/av_image]
[/av_two_fifth]

[av_three_fifth first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-7wqe3f’]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-jyxdn’]

7.0 PLANNJA REGOLA

7.1 2 låsebøyler hektes over nederste panne der hvor nedre ende av stigens
vanger vil komme. Låsebøylene skal ligge på bølgetoppene

7.2 Øvrige pannerader legges oppover til der hvor øvre ende av stigen skal
festes. Stigene monteres sammen. (Se side 1, punkt 3.0).

7.3 Festebøylene skal monteres til et festebord som forsterkes med en innfesteskinne.
Festebordet plasseres slik at dette passer med
plasseringen av stigen. (fig. 7.1 og 7.2)

7.4 Festebordet skal være minst like langt som innfesteskinnen, minimum bredde
73 cm. Festebordet skrues/spikres fast. Er festebordet tykkere
en innfesteskinnen må medpakket firkantskiver legges under skinnen i
skrupunktene.

7.5 Innfesteskinnen monteres over festebordet og skrues fast til taksperret med
rustfrie, selvborende skruer 6,5×80 mm. Se krav punkt 3.5. Når innfesteskinne
125 cm brukes, skal det være 2 skruer i hver ende.

7.6 Festebøylene legges på bølgetoppen der hvor stigens vanger skal ligge, og
skrues på innfesteskinnen med rustfrie, selvborende skruer 5,5 x 38 mm og
2 stk. i hver festebøyle. (fig. 7.1 og 7.2)

7.7 Festebøyler og stigevanger monteres sammen med 2 stk. 8 x 20 mm sekskantskruer
rustfri i hver festebøyle.

7.8 Stigen festes i nedre ende ved at låsebøylene skrues til vangene ved hjelp
av 2 stk. 8 x 20 mm sekskantskruer rustfri.
[/av_textblock]
[/av_three_fifth]

[av_two_fifth min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=» av_uid=’av-4mxzrv’]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/49-2.jpg’ attachment=’2288′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-1w7gt7′][/av_image]
[/av_two_fifth]