Monteringsveiledning for takstige på Papp, shingel og tretak

Link til PDF av monteringsveiledning for takstige

5.1 Taket tekkes ferdig. Man må være sikker på å lokalisere taksperrene, slik at
festebøylene kan skrues i disse.

5.2 Der hvor øverste ende av stigen skal komme, monteres en innfesteskinne
med festebøyler (fig. 5.1). NB! Husk neoprenpakning under festebøylene
der skruene skal gjennom. I ugunstige tilfeller, f.eks. der en skrue vil
komme mellom to shingel-tunger, kan en ekstra neoprenpakning limes
under for å utjevne høydeforskjellen. Skinnens ytre festebøyler plasseres over
taksperre og skrues fast ved hjelp av 3 stk rustfrie, selvborende skruer 6,5×80
mm. Se krav pkt.3.5.

5.3 De midtre festebøylene føres inn på skinnen og skinnen føres inn i de ytre
bøylene. Skinnen skrues fast til de ytre bøylene med 2 stk 6,3×25 mm rustfrie
borskruer (fig. 5.1). Skruene skal ikke treffe de avlange hullene , men
bores gjennom skinnen

5.4 Stigevangene skrues til de midtre bøylene med 2 stk sekskantskruer M8x20
m/mutter, og bøylene skrues fast i skinnen med 1 stk 6,3×25 mm borskrue for
å låse stigens posisjon (fig. 5.1). Skruene skal ikke treffe de avlange hullene,
men bores gjennom skinnen

5.5 Flere stigeseksjoner kobles sammen. ( Se punkt 1 og 2)

5.6 Nedre ende av stigen skrues til taket med 1 stk 6,5×38 mm rustfri skrue i hver vange. Husk neoprenskive under skru-hullet (fig 5.2).