Monteringsveiledning for takstige til Torvtak

Link til PDF for monterigsveiledning 

TORVTAK TLS TORV T

ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter. Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

Takstige torvtak, hovedskisse

PRODUKTNAVN:

Takstigesystem TLS 30/3 T – TLS TORV T

PRODUKTTYPE:

Takstige, torvtak

BRUKSOMRÅDE:

Montering av takstige gjør adkomst på tak, f.eks til skorstein
og som rømningsvei, enklere og sikrere.

PRODUSENT:

Lonevåg Beslagfabrikk AS, N-5282 LONEVÅG

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet består av innfestepakke og takstige(r). Utgangsmateriale er varmforzinket stål med minimum 275 gr. sink pr m2 og leveres med polyester overflate minimum 60mm. Skruer medfølger

Takstige torvtak, skisse stigefeste
Takstige torvtak, skisse pakke

Det er forutsatt at torvstokkene er forsvarlig festet med torvtakkroker
på hvert taksperr.

1) Nedre ende av stigen festes til torvstokken ved hjelp av et festebeslag.
Festebeslaget skrues til torvstokken med 2 stk 6,5×38 rustfrie skruer
og stigen skrues til festebeslaget med 2 stk rustfrie M 8×20 sekskantskruer
med muttre.

Takstige torvtak, skisse mønebøyle

2) Flere stiger kobles sammen oppover mot møne. Ved nylagt, bløt torvmasse kan det med fordel legges impregnerte bord under stigevangene for å unngå at de trykkes ned i torven. Ved møne må torv midlertidig fjernes slik at mønebrakettene kan monteres helt ned på undertaket/folien

De 2 mønebrakettene monteres sammen med rustfri M 8×20 sekskant skruer med mutter i de avlange sporene og justeres til mønevinkelen før skruene dras godt til.

Dersom stigevangene ikke når opp til mønebrakettene, kan de forlenges med de 2 vinkeljernene. En festeplate monteres mellom vangene/vinkeljernene og skrues deretter til mønebraketten slik at stigen hviler ned mot torven. Rustfri M 8×20 m/mutter alle steder. Dra alle skruer/muttre godt til!

Takstige torvtak, skisse waierfeste

3) På motsatt side mønebrakett monteres en M10 øyebolt med mutter og skive. Monter med mutteren langt ute slik at du har mest mulig å etterstramme på.

Nede på torvstokk monteres en festeplate som vist med 2 stk
6,5 x 38 mm rustfrie skruer. En tilsvarende øyebolt monteres i denne.
Mellom øyeboltene skal det monteres en vaier. Vaier føres gjennom
øyet, legges dobbelt og klemmes/låses ved hjelp av 2 vaierklemmer.
Dersom vaieren er for lang og må kappes, anbefales det å slå sportstape
el.lign. rundt før kapping for å unngå oppflising. Stramm vaieren
godt før de siste 2 vaierklemmene skrues til. Det er viktig at vaierklemmene
strammes godt!

Videre etterstramming av vaier kan nå gjøres ved å skru muttrene
på øyeboltene lengre inn. Legg til slutt tilbake torv som midlertidig er fjernet.

4) Bruk/vedlikehold: Årlig inspeksjon av stigen er påkrevd. Kontroller
særlig vaier og vaierlåser, og utfør nødvendig etterstramming. Utstyr og festemidler som ikke er intakt pga korrosjon eller belastningsskader må skiftes ut.