Monteringsanvisning

for takstige på platetak, takstein og skifer

SAMMENMONTERING AV REGULERBAR TAKSTIGE

Stigene monteres sammen (Se fig 1.1). Se til at vangene er parallelle og at stigen har
riktig bredde før skruene i trinnet dras til.

Stigeseksjonene legges på taket og kobles sammen med 8 x 20 mm sekskantskruer
rustfri, som går gjennom vangene og et koblingsbeslag (se fig 1.2).

FELLES FOR ALLE TAKSTIGER VED MONTERING

Dersom flere stigeseksjoner monteres i rekke, skal disse sammenkobles. Det er en
forutsetning at en stigerekke øverst festes ved hjelp av innfesteskinne og festebøyler,
og nederst ved hjelp av låsebøyler. Ved monteringen anbefales det å benytte skruedrill
med pipe. Det er viktig at stigen plasseres slik at nederste trinn er så nær raften som
mulig. Dette for at det skal være enkelt å gå fra adkomststigen og over på takstigen.

Ved å variere overlappen mellom to stiger kan en lett tilpasse totallengden.

Bli alikevel stigen for lang, kappes det nederste elementet.
Dersom høyden fra bakken til taket er mer enn 5 m. skal det monteres stigesikring for tilkomststige.

Montering av innfestning

Det skal monteres innfesting på den øverste takstigen. Se fig 1.

Det medfølger 2 stk festebånd i innfestingspakken. Festebån­dene skal skrues fast til mutterbrikkene på innfestingsskinna og kobles sammen med takstigen.

Montering av innfestingsskinne

Skinnen skal skrues fast til taksperrene. Den skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperra. Med­ følgende spesialskruer skal benyttes.

Ved montering på platetak, takstein og skifer skal innfestingsskinnen monte­res under mønepannen. Se fig 2.

Se fig 2.

ETTERSYN:
Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle
skader/ defekter. Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler
skiftes ut. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen