[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Montering av feieplatå

PDF dokument for montering av Feieplatå 
[/av_textblock]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[av_heading heading=’FELLES FOR ALLE FEIEPLATÅ ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»][/av_heading]

[/av_one_full][av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo-2.jpg’ attachment=’2172′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
Det er et krav at takbrofestebeslagene festes til en innfesteskinn, eller festes til en spesial  innfesteskinne. (Shingel/papptak) Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra takbrofestebeslag  til ristens ende). Det må brukes skruedrill ved montering.

Feieplatå leveres komplett med
platå og innfestepakke.
NB! Kan ikke kobles sammen til rekke

Takbrosfestebeslaget må ikke ligge på
platt-loddet rundt pipen
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_third][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[av_heading heading=’TEGL-, BETONG- OG SKIFERTAK ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»][/av_heading]

[/av_one_full][av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo1-300×250.jpg’ attachment=’2151′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
a) Innfesteskinnene monteres ved hjelp
av avstandsholdere. Avstandsholderen er
beregnet for 23 mm lekttykkelse. Ved tykkere
lekter må ekstra forhøyningsbeslag benyttes
i tillegg. Avstandsholder legges ned mot lekt
over taksperre og innfesteskinne legges i
avstandsholder og skrues til taksperret ved
hjelp av 6,5 x 80 mm rustfri treskrue. Påse at
skruene treffer mest mulig midt i sperren. Det
er et krav at skruen får godt feste i sperren!
Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperren.
Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre
skruer benyttes.
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo2-300×293.jpg’ attachment=’2152′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
b) Legg takbrofestebeslagene over innfesteskinnen og vri låsebeslaget fast ned
i innfesteskinnen, skru fast skruen. (fig. 1 a) Påse at takbrofestebeslagene ligger i bølgebunnen. Det er anbefalt at en kapper bort knastene på undersiden av taksteinen for å få en bedre tilpasning der takbrofestebeslaget
kommer ut på taket. Takbrofestebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen.

c) Bøyler skrues til takbrofestebeslag med 2 stk. M 8×20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen.
Ristene skrues til bøylene med 2 stk. 6×16 mm låseskrue med flensmutter. (fig. 1 b)
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_third][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[av_heading heading=’DIVERSE PLATETAK ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»][/av_heading]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo4-1500×274.jpg’ attachment=’2155′ attachment_size=’extra_large’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
a) Feieplatåets plassering må bestemmes før takplatene legges. En må beregne og måle opp slik at innfesteskinnen plasseres riktig og kan gjenfinnes etter at platene er montert.

b) På øverste lekt hvor takbrofestebeslagene skal skrues fast, må det monteres innfesteskinne. Dersom lektene er høyere enn innfesteskinnen må medpakket firkantskiver legges under skinnen i skrupunktene. Innfesteskinnen monteres over lekt og skrues fast til taksperret med rustfrie, selvborende skruer 6,5×80 mm. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperren. Det er et krav at skruen får godt feste i sperren! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperren. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes.

c) Takplatene legges.

d) Takbrofestebeslagene festes i øverste ende med rustfri, selvborende skrue 5,5 x 38 mm, som skrues gjennom takplaten og innfesteskinne og ned i trelekten. I nederste ende skrues en 6,5x 38 mm rustfri, treskrue gjennom beslaget, takplaten og ned i trelekten. Husk gummipakning mellom takbrofestebeslagene og takplaten. Takbrofestebeslagene skal ligge i bølgbunnen på plateprofilen. Takbro-festebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen. (fig. 2)

e) Bøyler skrues til takbrofestebeslagene med 2 stk. M 8×20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Ristene skrues til bøylene med 2 stk. 6×16 mm låseskrue med flensmutter. (fig. 1 b)
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_half][av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/table-300×128.png’ attachment=’2156′ attachment_size=’medium’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_half]

[av_heading heading=’SHINGELTAK: FP8 SH PAPP T ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»][/av_heading]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo3-1-1500×435.jpg’ attachment=’2167′ attachment_size=’extra_large’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
a) Taket tekkes ferdig. Man må være sikker på å lokalisere takstolene,
slik at innfesteskinnen kan festes i disse.

b) De midtre og de ytre festebøylene føres inn på skinnen som vist på
figuren. Neoprenpakninger limes under hullene mot taket på de ytre
festebøylene, og bøylene skrues fast over taksperrene med 3 stk 6,5×80
mm rustfrie skruer.

Dersom en skrue kommer midt mellom 2 shingeltunger, kan en ekstra
neoprenpakning limes under for å utjevne høydeforskjellen.Påse at
skruene treffer mest mulig midt i sperret. Minimum 30 mm av skruen
må gå ned i sperret, alternativt må lengre skruer skaffes.

c) Skinnen låses i de ytre festebøylene ved hjelp av 2 stk 6,3×25 mm
rustfrie borskruer. Skruene skal ikke treffe de avlange hullene, men
bores gjennom skinnen

d) Konsollene skrues til de midtre festebøylene med 2 stk sekskantskruer
M8x20 m/mutter og justeres sideveis slik at det passer med platformens
plassering før festebøylene låses til skinnen med 1 stk 6,3×25
mm rustfri borskrue. Skruene skal ikke treffe de avlange hullene, men
bores gjennom skinnen Nedre ende av konsollen festes til taket ved
hjelp av en 6,3 x 38 mm rustfri skrue. Husk neoprenpakning mellom
konsoll og ta

e) Takbrobøyler skrues til konsollene med 2 stk M8x20 mm rustfri
sekskantskruer m/mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Platformen
skrues til bøylene med 2 stk M6x16 mm låseskruer m/
flensmutter.(fig.1b
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_half][av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’BÅNDTEKKET TAK / Bandtäckt tak: FP8 B-100 T ‘ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=» av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=»][/av_heading]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo2.jpg’ attachment=’2152′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
a) En forutsetning for montering av takbrosystem på båndtekket tak er at takplatene er forsvarlig festet.

b) Takbrofestebeslag og klemmefeste monteres på hver sin side av falsen og skrues sammen med 3 stk. 8×20 mm sekskantskruer. (Fig. 4). Skruene må dras godt til slik at falsen deformeres mellom hullene i festebeslaget og
spissene i klemmefeste.

c) Takbrofestebeslagene skal ligge så langt ut mot endene av hver enkel rist som mulig, og takbrofestebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen.

d) Bøyler skrues til festebeslagAene med 2 stk. 8×20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Ristene skrues til bøylene med 2 stk. 6×16 mm låseskrue med flensmutter. (fig. 1 b)
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_half][av_heading heading=’PLANNJA COMBI Regola: FP8 P-133 T ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»][/av_heading]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_image src=’https://www.stigertiltak.no/wp-content/uploads/2018/06/photo6.jpg’ attachment=’2161′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=» hover=» link=» target=» caption=» font_size=» appearance=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]
a) Takbrofestebeslagene skal monteres til et festebord som forsterkes med en innfesteskinne. Festebordet plasseres litt ovenfor platene som festebeslagene ligger i.

b) Festebordet skal være minst like langt som innfesteskinnen, og 36 mm
tykkelse, minimum bredde 73 cm. Festebordet spikres fast. Er festebordet
tykkere en innfesteskinnen må medpakket firkantskiver legges underskinnen i skrupunktene.

c) Innfesteskinnen monteres over festebordet  og skrues fast til taksperren med
rustfrie, selvborende skruer 6,5×80 mm. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperren. Det er et krav at skruen får godt feste i sperren! (fig. 5)

d) Takbrofestebeslagene skrues på innfesteskinnen med rustfrie, selvborende
skruer 5,5×38 mm. Takbrofestebeslagene skal ligge på bølgetoppene på Plannja
combipanne og og så langt ut mot endene av hver enkel rist som mulig.
Takbrofestebeslagene må ikke ligge på plattloddet rundt pipen.

e) Bøyler skrues til festebeslagene med 2 stk. 8×20 mm rustfri sekskantskruer
med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Risten skrues til bøylene
med 2 stk. 6×16 mm låseskrue med flensmutter. (fig. 1 b)
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[/av_one_half]