LOBAS takstiger skal sikre at feieren og andre kan ferdes trygt på taket.

Takstigene kommer i to varianter; en modell med fast bredde og en regulerbar modell. Begge modellene leveres i 3-trinns moduler med en lengde på 100 cm.

TLS 30-3 leveres i bredde 30 cm, mens TLS R/3 kan reguleres fra 30 til 43 cm bredde. Takstigene passer dermed også til en rekke stein- og platetak.
Lobas har også utviklet en egen innfestepakke for torvtak.

Innfestepakker til de forskjellige taktypene passer til både regulerbar og fast modell. Hvilken type takstige du trenger er avhengig av hvilke type tak du har.

Hos oss kjøper du takstige for egen montering, eller du bestiller det ferdig montert.
Vi har sydd sammen pakker som passer til ditt tak, slik at det skal være enkelt for deg som kunde å finne frem til riktig produkt.

Les mer om hva du trenger til ditt tak under.

Takstige til Shingel-papptak (9)

Takstige til tretak (9)

Takstige til platetak (10)

Takstige til takstein (10)

Takstige til skifertak (10)

Takstige til torvtak (7)

Takstige til båndtekket tak (9)