Krav til arbeidsplattform ved høye piper

For at feieren skal få gjort jobben, og nå til toppen av pipa, må det i mange tilfeller monteres en arbeidsplattform / feieplatå av ulike størrelser avhengig av høyda på pipa.
Grunnregelen er at det ikke skal være mer en 120 cm fra der feieren står, til toppen av pipa.
For å kunne velge riktig type plattform trenger du ca høyde på pipa målt i bakkant, samt ca takvinkel.

Velg hvilke type tak du har, og finn riktig plattform.

Kontakt oss om takstige