fallsikring_tak_tiger_til_tak (1)

FALLSIKRINGSSYSTEM

Vi leverer og monterer fallsikringssystemer til tak fra SFS

VI LEVERER OG MONTERER FALLSIKRINGSSYSTEMER TIL TAK FRA SFS

 • Vi leverer fallsikringssystemer til alle typer flate tak og skråtak
 • Løsning for spesialtak – Grønne tak – Historiske bygninger – Skiftertak – Taksteinstak
 • Holdbar rustfri løsning
 • Horisontale vaiersystemer er utviklet for å gi brukere uavbrutt eller kontrollert tilgang på taket.
 • Ustyr fra anerkjent produsent SFS

Stiger til Tak tar prosessen:

 • Vi innhenter informasjon og gjennomfører evt. befaring
 • Vi prosjekterer og beregner system i samarbeid med produsent
 • Tilbyr komplett system
 • Monterer til avtalt tid og pris
 • Dokumentasjon, FDV og faktura i etterkant av jobben.
 • Årlig kontroll og sertifisering av system etter avtale.

Kontaktperson i Stiger til Tak:

Erlend Medgard

E-post: erlend@stigertiltak.no
Tlf: 901 82 200

SFS fallsikringssystem er uavhengig vurdert og overholder EN795:2012 så vel som den nylig publiserte CEN/TS16415:2013 teknisk spesifikasjon for flerbrukere og AS/NZS1891.2:2001. SFS UK tester også til ACR[M] 002:2009-(Del2)

HVORFOR MONTERE FALLSIKRINGSSYSTEM?

 • Når behovet for å jobbe i høyden ikke kan unngås, må arbeidstakerenes sikkerhet ivaretas.
 • Definert av hierarkitriangelet, må systemet der det er fare for fall, utformes og klassifiseres som et fallsikringsystem.
 • Der det kreves arbeid i høyden, er alle involverte ansvarlige for å minimere risiko. Når taktilgang ikke kan unngås, krever all gjeldene veiledning systemer for «arbeidsbegrensing» som det sikreste alternativet, SFS-design for å begrense bevegelser som standard.

LØSNINGER FOR FALLSIKRINGSSYSTEM

Begrense 

Fallhindrende

Et typisk fallhindrende system settes opp 2,3 m fra takkanten eller en eventuell åpen kant, eller område for potensielt fall. Brukerens bevegelsesfrihet begrenses.

Minimalt personlig verneutstyr (PVU) og brukeropplæring kreves.

Fallsikring

Potensiale for et fall

Et fallsikringssystem krever mer innspill fra et designmessig synspunkt, det må alltid støttes opp med publiserte beregninger som gjelder for den typen takunderlag. Andre faktorer som bygningshøyde og fallhøyde krever også grundig vurdering.

Denne typen system krever spesielt personlig verneutstyr (PVU), brukeropplæring og en redningsplan må være på plass.

Kontakt oss om fallsikringssystemer

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til at innsendt informasjon blir registrert og brukt for å behandle denne henvendelsen.