Brannstige

 • Vår brannstige produseres av Norgestigen, er beregnet for norsk klima og leveres med 20 års garanti.
 • Utfellbar, og fremtrer kun som en list på veggen når den ikke er i bruk. Brannstigen kan kun åpnes ved ønskede rømningspunkter.
 • Ved å trekke ut en utløsersplint ved et rømningspunkt åpnes stigen og felles ut fra veggen av sin egen tyngde. Den kan da klatres i fra begge sider.
 • Stigene er enkle å montere – krever hovedsakelig en vanlig stige, skrudrill og vater. Behersker du disse hjelpemidlene vil du, sammen med en enkel monteringsanvisning, montere en stige i løpet av kort tid.
 • Vi leverer med nødvendig festemateriell og skims (mellomleggsplater) for finjustering på ujevn vegg.
 • Når vannbrett eller bordkledning ligger i ulike plan benyttes avstandsstykker eller teleskopiske braketter.

Ønsker du hjelp til å montere brannstige kan vi naturligvis hjelpe deg med det.

 • 20 års garanti.
 • Europeisk EN 131 godkjent.
 • Utførelse i sjøvannsbestandig aluminium med eloksert overflate
 • Bolter og låsemuttere i rustfritt stål.
 • Kraftige, sklisikre, riflede trinn.
 • Drenerende bunnåpning som avverger vannansamling som kan fryse og hindre åpning av stigen

Kontakt oss for mer informasjon om brannstige

 • Beskriv kort hva du ønsker hjelp til.

Brukertips


La den enkelte få øve på å felle ut stigen og klatre i den.

Første gangs klatring bør alltid skje nedenfra! Ikke overdriv klatringen slik at stigen blir et leketøy. Den er til for å redde liv!Ta brukerne av stigen med på en samtale om hvordan de raskest mulig skal komme seg ut i tilfelle brann. Kontrollprosedyren anbefales gjennomført to ganger i året.

Påse at området ved rundt utstigningsvinduet eller utstigningsstedet ikke gjør det vanskelig å komme ut i redningsstigen.

Kontroller jevnlig at stigen uhindret kan felles ut og at området på bakken rett ved stigen ikke benyttes til parkering, lagring av materiell eller at det vokser et tre eller en busk som kan hindre utfelling eller bruk av stigen! Om nødvendig monteres vernebøyle rundt stigen nær bakken.

Dersom det er vanskelig å trekke ut utløsersplinten på den utfellbare brannredningsstigen kontrolleres og renses utløseren og låsehullet for støv og skitt. Åpne stigen og fell den ut noen ganger. Eventuelt kan du justere hullet ved å bore opp.

Tips: Dersom stigen ikke felles ut av sin egen tyngde etter ett lett uttrekk med hånden i yttervangen,kontrolleres det om noen av festeboltene til trinnene er skrudd for hardt til. Disse må da løsnes litt slik at stigen blir lett å åpne. VIKTIG: Enden på hver skrue må minst stikke 0,5 mm ut gjennom mutterne, slik at låseleppen på mutterne hindrer at de skrur seg ut etter flere gangers åpning og lukking!

Røykvarslere er viktig: Ofte oppstår brann når en sover. Derfor er det viktig å anskaffe røykvarslere slik at en våkner. Røykvarslere bør kontrolleres jevnlig, f.eks hver 3. måned ved bruk av f.eks sigarettrøyk. Ikke hold sigaretten for nær varsleren. Ikke bruk åpen flamme hvor varmen kan skade varsleren. Det er for dårlig kun å teste ved å trykke på røykvarslerens testknapp. Den forteller kun om batteriets tilstand.